Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ευχόμαστε την Νέα Χρονιά να εκλείψουν ο φόβος, ο τρόμος, η καταστολή από την δόνηση των Ανθρώπων στην Γη.


2014 – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ


Η Ολύμπια δόνηση είναι μία πολύ περίεργη ή καλλίτερα ασυνήθιστη δόνηση για τους περισσότερους. Δεν ακολουθεί τους «κανόνες» που υπαγορεύουν διάφορες
άλλες δονήσεις που μας είναι γνωστές αυτήν την στιγμή επάνω στην Χθόνα (Γη). Αρκετοί φαντάζονται την δόνηση αυτή αλλά πολλοί λίγοι την έχουν βιώσει. 

Ο αριθμός 7 που δίνει το άθροισμα της Νέας Γήινης Χρονιάς, σύμφωνα με τους Πυθαγορείους είναι Ιερός. Ο αριθμός αυτός ανήκει στην δόνηση του Απόλλωνα. 

Το Απολλώνιο 7 φέρνει μαζί του μία μεταμορφωτική, φωτοσυνθετική δόνηση από την 6η Ολύμπια σφαίρα. Από την στιγμή που οι Ολύμπιοι αποφάσισαν να ανοίξουν τις Πύλες της Αντι-ύλης πρόκειται να αγκυροβοληθούν στα Γήινα Πεδία όλες οι Ολύμπιες Δονήσεις της Απολλώνιας έβδομης δόνησης.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να Δια-χωρίσουμε το έτος 2014 σε τέσσερα τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο δονείται στον αριθμό 2. Τα απόνερα της προηγούμενης χρονιάς 2013 είναι ακόμα ορατά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Σημαντικά γεγονότα θα ωθήσουν την Γήινη δόνηση στον επόμενο αριθμό.
Το δεύτερο τρίμηνο η Γήινη δόνηση εισέρχεται στο 0. Το μηδέν (0) στην ουσία δεν είναι αριθμός αλλά είναι ένα μεταβατικό στάδιο, όπου όλη η προηγούμενη δόνηση των αριθμών εισέρχεται στον χώρο του μηδενός και «Δια-μορφώνεται». Είναι εκείνος ο χώρος στον οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε Νέες δονήσεις.
Μετά την διαμόρφωση αυτή περνάμε στο τρίτο τρίμηνο του 2014 όπου έχουμε τον αριθμό 1. Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί μία Νέα Αρχή. 
Το έτος 2014 έχει μία ιδιαιτερότητα, διότι στο τέταρτο τρίμηνο εισερχόμαστε στον αριθμό 4. Ο αριθμός τέσσερα συμβολίζει την Πυθαγόρεια Τετρακτύ. Συμβολίζει τις συμπαντικές, κοσμικές δονήσεις που αγκυροβολούνται στα πεδία της Ύλης – Χθόνας – Γης.

Το ποια συμπαντική, κοσμική δόνηση αγκυροβολείται στα πεδία της Γης μας το δίνει το σύνολο των αριθμών του 2014 που είναι το 7. (2 + 0 + 1 + 4 = 7).

Η Νέα Χρονιά είναι το κατάλληλο πεδίο για την αγκυροβόληση και την εμφάνιση της Απολλώνιας Δόνησης στα πεδία της Χθόνας.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει από την προσοχή ότι κάθε αριθμός, μεμονωμένος ή στο σύνολό του διαθέτει και τον αντίποδά του. 

Ας φροντίσουμε λοιπόν ο αριθμός των Ανθρώπων οι οποίοι προσελκύουν την Απολλώνια Δόνηση να είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον αριθμό των «ανθρώπων» που αποτελούν τον αντίποδα της Απολλώνιας δόνησης.

Κάθε κοσμική και συμπαντική δόνηση μπορεί να γειωθεί στα πεδία της Ύλης, όταν υπάρχει στην Χθόνα αρκετός αριθμός αποδεκτών. Κάθε κοσμική και συμπαντική δόνηση για να εκδηλωθεί, να φανερωθεί στα πεδία της Ύλης χρειάζεται Ανθρώπους – Αποδέκτες για να την γειώσουν. 

Ευχόμαστε την Νέα Χρονιά να εκλείψουν ο φόβος, ο τρόμος, η καταστολή από την δόνηση των Ανθρώπων στην Γη.

Ashtar Hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου