Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ


(Καί ἐνδεχομένως μέ δικτατορικό τρόπο, ἀφοῦ ὁ μέσος ἄνθρωπος δέν εἶναι ἱκανός νά μοιράσῃ ἄχυρο σέ δύο Γαϊδούρια)
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ=Σύνολον ἀνθρώπων πού ἐνεργοῦν ὡς ὀργανική ὁλότης.Ὁ λαός πολεμάει γιά τήν κοιλιά του καί οἱ εὐγενεῖς γιά τήν τιμή καί τίς ἀξίες.! Δηλαδή ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων.....ἦταν πάντα ἐναντίον ἐκείνων, πού ἐπιθυμοῦσαν τό καλό, γιατί οἱ μᾶζες δέν εἶναι οὔτε καλές, οὔτε κακές, εἶναι πάνω ἀπ’ ὄλα ἀδρανεῖς καί δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά μισοῦν περισσότερο ἀπό τίς ὄποιες ἑκκλήσεις γίνονται στήν συνείδησή τους.


 Ἡ ἐξέλιξη πρός ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἡ ὑπερνίκηση τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ἀδράνειας, θά εἶναι πάντα ἡ δουλειά τῶν ξεχωριστῶν ἀτόμων, ποτέ ἡ δουλειά τῶν πολλῶν.!"Ὄχλος ἕνα πλῆθος μέ Δημοκρατική συνείδηση ἀτάκτως ἑρριμμένη μεταξύ κοιλιᾶς καί φτηνοῦ θεάματος.!
Στήν κάλπη τό φακελάκι πού ψηφίζει, ἔχει μέσα τίς ἀποδείξεις γιά τό ἐπίπεδο γνώσεων τοῦ ἀτόμου. Εἶναι τό πιστοποιητικό ἀπό τό μαντρί γιά τήν ράτσα καί τάς ἐπιμέρους ἰδιότητες του.! Δηλ. τήν ποιότητα κρέατος, τήν ποιότητα μαλιοῦ, τήν ποιότητα γάλακτος, καί τήν ἱκανότητα ἀναπαραγωγῆς του.!Παρασύρθηκα καί νόμιζα ὅτι μιλοῦσα γιά πρόβατα.! Ἀλλά δέν ἔχουν καμιά διαφορά ἀπό τόν λαό-ὄχλο..!"
(Ἀγανακτισμένος ὁ Πλάτων ἀναφωνεῖ «ἐάν ἡ πολιτική δύναμη καί ἡ φιλοσοφία δέν συμπέσουν δέν θά ὑπάρξῃ τέλος κακῶν»)
 


Τάσος Γκολέμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου