Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΠυραμίςΤο όνομα  Πυραμίς

Η πυραμίς στην Αιγυπτιακή γλώσσα λέγεται "Μερ" και είναι αυθύπαρκτος λέξις, χωρίς να έχει καμμιά σχέση προς οποιαδήποτε άλλη αιγυπτιακή λέξη (βλ. Δ. Φ. Αντωνιάδη: "Αι πυραμίδες και οι ιδρυταί των", εκδ.1960-Αθήναι, σελ. 39-40).
Η λέξις πυραμίς είναι γνησίως Ελληνική, πιθανά προερχόμενη από τον όρο  "Περεμούς" , ο οποίος κατά τον μαθηματικό πάπυρο του  A. H. Rhind, εκφράζει τον άξονα της πυραμίδας, ή από το όνομα ενός  ασκιού κωνικού σχήματος που περιείχε στάρι και μέλι και το πρόσφεραν οι Ίωνες στους νεκρούς τους και λεγόταν "πυρα(ι)μούς".

ΠΥΡΑΜΙΣ = 831 ( άθροισμα γραμμάτων- αριθμών )
Από την "χρυσή σειρά" των αριθμών 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 μπορούμε να δημιουργήσουμε τις ακολουθίες:

1                                  =      1
1 2                               =      3
1 2 3                            =      6    
1 2 3 5                         =    11
1 2 3 5 8                      =    19
1 2 3 5 8 13                 =    32
1 2 3 5 8 13 21            =    53
1 2 3 5 8 13 21 34       =    87
1 2 3 5 8 13 21 34 55  =  142 +
                                        354      = Ο ΘΕΟΣ

( Ο αριθμός 354 αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών του σεληνιακού έτους )

Από το άθροισμα των ανωτέρω ακολουθιών, έχουμε τις "σειρές":

1                                        =      1
1 3                                     =      4
1 3 6                                  =    10
1 3 6 11                             =    21
1 3 6 11 19                        =    40
1 3 6 11 19 32                   =    72
1 3 6 11 19 32 53              =  125
1 3 6 11 19 32 53 87         =  212
1 3 6 11 19 32 53 87 142  =  354 +
                                              839

839 = Η ΠΥΡΑΜΙΣ ( με άρθρο)
          Η ΠΥΡΑΜΙΣ =  Ο ΘΕΟΣ  ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ =839
          Η ΠΥΡΑΜΙΣ = Η ΑΕΙ ΖΩΗ =                       839
          Η ΠΥΡΑΜΙΣ = Η ΚΑΥΣΙΣ  =                        839

          Η ΠΥΡΑΜΙΣ + ΚΛΙΜΑΞ = 1000 =Η ΠΥΡΑΜΙΣ + Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ + Η ΣΕΛΗΝΗ + Η ΓΗ
          Η ΠΥΡΑΜΙΣ + Η ΚΛΙΜΑΞ = 1008 = (ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ) Χ 2 (δλδ το αγαθόν στην διά πασών)

1008 = 7 Χ ( ΘΕΙΟΝ ) = ΤΟΞΟΤΗΣ = ΗΝΙΟΧΟΣ

( Η ΠΥΡΑΜΙΣ + Η ΚΛΙΜΑΞ ) Χ 5 = 1008 Χ 5 = 5040 = 7 ! (δλδ το Σύμπαν )

  Η ΠΥΡΑΜΙΣ + Ο ΑΜΜΩΝ + Ο ΧΩΡΟΣ = ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ + Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ + Η ΣΕΛΗΝΗ + Η ΓΗ = 1840

Μετά από όλες αυτές τις διαπιστώσεις αποδεικνύεται πασιφανώς ό,τι  η εθνικότητα και η αληθινή προέλευση της λέξης Πυραμίς είναι Ελληνική καθώς εμπεριέχει ως λεξάριθμος Ελληνικές θρησκευτικές δοξασίες, φιλοσοφικές πεποιθήσεις και μαθηματικές γνώσεις.Βιβλ, "Το Ελληνικό πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου",  δρ. Θεοφάνη Μανιά, εκδ. Πύρινος Κόσμος,
         
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου